Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rola działań promocyjnych w kształtowaniu wizerunku PKO Banku Polskiego

1. Od jakiego czasu jest Pan(i) klientem PKO BP ?
a) poniżej 1 roku b) od 1 roku do 5 lat
c) od 6-10 lat d) powyżej 10 lat
2. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o usługach PKO BP ?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
a) od rodziny/znajomych b) z reklamy telewizyjnej
c) z reklamy radiowej d) z reklamy prasowej
e) z reklamy internetowej f) z reklamy zewnętrznej (ulotki, plakaty)
3. Co skłoniło Pana/Panią do wyboru usług PKO BP?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
a) dogodna lokalizacja b) duża liczba oddziałów i bankomatów banku
c) szeroki asortyment usług i ich dobra jakość d) wysokość opłat za usługi
e) gwarancja bezpieczeństwa i dyskrecja banku fachowa i miła obsługa f) fachowa i miła obsługa
g) pozytywne rekomendacje rodziny/znajomych h) niezadowolenie z usług poprzedniego banku
i) działalność promocyjna
4. Z jakich usług PKO BP Pan(i) korzysta?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
a) rachunki osobiste b) rachunki oszczędnościowe
c) kredyty/pożyczki d) lokaty
e) karty płatnicze f) bankowość elektroniczna
g) fundusze inwestycyjne h) operacje zagraniczne
5. Jak często ma Pan(i) styczność z działalnością promocyjną prowadzoną przez PKO BP?
a) codziennie b) raz w tygodniu c) rzadziej
6. Z którymi z poniższych działań PKO BP o charakterze promocyjnym miał(a) Pan(i) styczność?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
a) reklama (telewizyjna, radiowa, internetowa, prasowa, zewnętrzna)
b) sprzedaż osobista (bezpośrednie relacje z obsługą banku)
c) promocja sprzedaży (podarunki, konkursy, loterie)
d) public relations ( konferencje, działania charytatywne, sponsoringowe)
7. Czy reklamy PKO BP są według Pana(i) ciekawe?
a) tak, wszystkie są ciekawe b) w większości tak
c) tylko niektóre d) nie, nie są ciekawe
e) trudno powiedzieć
8. Co według Pana(i) wyróżnia reklamy PKO BP na tle konkurencji?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
a) zrozumiały i prosty komunikat reklamowy b) łatwy w zapamiętaniu slogan
c) ciekawa tematyka d) scenariusz
e) aktor/aktorzy f) prezentowane wartości banku
9. Czy uważa Pan(i) Internet za skuteczną formę promocji?
a) tak b) nie, wolę tradycyjne formy c) nie mam zdania
10. Jak ocenia Pan(i) stronę internetową PKO BP?
a) jest przejrzysta b) trudno coś na niej znaleźć
c) brak istotnych informacji d) nie widziałem strony internetowej
11. Jak ocenia Pan(i) obsługę w placówkach PKO BP?
a) wzorowo b) dobrze
c) średnio d) źle
e) bardzo źle
12. Proszę wybrać dwa przymioty , które trafnie opisują obsługę PKO BP
a) rzetelna i wyrozumiała b) profesjonalna i przekonywująca
c) nieuprzejma i powolna d) niekompetentna
13. Czy obsługa informuje Pana/Panią o promocjach i nowych usługach Banku?
a) często b) czasami
c) bardzo rzadko d) nigdy
14. Czy zapoznaje się Pan(i) z ulotkami umieszczanymi w siedzibach Banku ?
a) tak b) nie
15. Czy ulotka usługi bankowej skłoniła Pana/Panią do podjęcia któregoś z poniższych działań?
a) poszukiwanie dodatkowych informacji w Internecie b) pójście do pobliskiej placówki Banku w celu uzupełnienia informacji
c) kontaktowanie się z infolinią bankową d) bezpośredni zakup usługi bankowej
e) nigdy nie podejmuję żadnych działań po przeczytaniu ulotki
16. Czy słyszał(a) Pan(i) o charytatywnej bądź sponsoringowej działalności PKO BP?
a) tak b) nie (proszę przejść do pytania 19)
17. W jakich dziedzinach Pana(i) zdaniem najczęściej są widoczne działania sponsorskie PKO BP?
a) sport b) nauka i kultura
c) ochrona środowiska d) zdrowie
18. Jak ocenia Pan(i) działania charytatywne i sponsoringowe prowadzone przez PKO BP?
a) zdecydowanie je popieram b) jestem im przeciwny/a c) są mi obojętne
19. Które z działań promocyjnych wpływają na Pana/Panią najbardziej?
Poniższym elementom proszę przypisać oceny od 1 do 4, gdzie 1 to ocena najniższa a 4 ocena najwyższa
1234
Reklama w mediach
Sprzedaż osobista ( miła i profesjonalna obsługa
Działania charytatywne i sponsoringowe
Promocja sprzedaży ( ulotki, konkursy)
20. Proszę rozszyfrować skrót PKO BP
21. Czy wie Pan(i) jak wygląda logo PKO BP?
Proszę je krótko opisać uwzględniając wygląd, kolorystykę itp.
a) nie, nie wiem jak wygląda logo PKO BP
b) na pewno gdzieś je widziałem/am. Nie jestem pewien/na ale wygląda ono mniej więcej tak :
c) znam logo PKO BP. Wygląda następująco:
22. Jaka jest Pana(i) opinia o PKO BP? Proszę zaznaczyć w jakim stopniu podane stwierdzenia pasują według Pana(i) do wizerunku PKO BP
Zdecydowanie takRaczej takRaczej nieZdecydowanie nieNie mam zdania
Powszechnie znany
Bank z tradycjami
Bank nowoczesny
Bank otwarty na zmiany
Bank dbający o klienta
Bank godny zaufania
Bank zajmujący wysokie miejsca w prestiżowych konkursach
23. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne elementy działalności PKO BP?
Bardzo pozytywnieRaczej pozytywnieRaczej negatywnieBardzo negatywnieNie mam zdania
Nazwa
Logo
Kolorystyka
Wygląd pracowników
Jakość obsługi
Wystrój wewnętrzny
Wystrój zewnętrzny
Atrakcyjność oferty
Wygląd materiałów promocyjnych
Dostępność placówek
Sieć bankomatów
24. Proszę wskazać, w jakim stopniu według Pana(i) wymienione niżej elementy wpływają na pozytywny wizerunek banku (1 oznacza bardzo niską istotność danego elementu, 5 – bardzo wysoką).
12345
Nazwa banku
Logo
Poziom i jakość reklamy
Bogactwo oferty
Aktualna liczba klientów
Atrakcyjne promocje
Wygląd i zachowanie pracowników
Wygląd placówek, wystrój wnętrza
Zdobywanie nagród i zajmowanie wysokich miejsc w prestiżowych konkursach
25. Płeć
a) Kobieta b) Mężczyzna
26. Wiek
a) poniżej 18 lat b) 18-25 lat
c) 26-35 lat d) 36- 45 lat
e) powyżej 45 lat
27. Miejsce zamieszkania
a) miasto b) wieś
28. Wykształcenie
a) podstawowe b) zawodowe
c) średnie d) wyższe
29. Zawód
a) bezrobotny b) uczeń/ student
c) emeryt/rencista d) pracownik biurowy
e) pracownik fizyczny f) własna działalność


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .